Tình thương thực sự không đi cùng sự phân biệt và phán xét - Thầy Thích Phước Tiến

Tình thương thật sự nhất quán mà giản di, không đổi màu theo sự phân biệt đối tượng và hoàn cảnh, không phải là kết quả của sự phán xét mà xóa tan phán xét.

Sức mạnh của tình thương thật kỳ diệu - Thầy Thích Phước Tiến

Trong xã hội này không ai đáng thương và thật sự đáng ghét cả. Thiện ác trong mỗi người là tương đối, ai cũng có hoa hồng và ai cũng có rác.

Học cách thương mình để thương người

Có một điều rất ít người nhận ra là việc thương yêu bản thân đúng cách cũng là một cách để chúng ta thương yêu, quan tâm đến những người ta thương xung quanh.

Tình thương giải pháp cho mọi vấn đề trong cuộc sống

Thấu hiểu bản thân và mọi người xung quanh, từ đó chia sẻ nhiều hơn là cách tạo ra năng lượng tích cực để giải quyết những khúc mắc.

Mở rộng tình thương là cách đón lấy hạnh phúc

Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy, họa hay phúc được tạo ra từ thân-miệng-ý mỗi người. Làm phước sẽ được hưởng phước, làm ác sẽ chịu khổ đau.