Luân xa là gì? Có nên mở luân xa hay không? - Thầy Thích Nhật Từ

Trước những thông tin mở luân xa 6 do người khác khai mở hoặc thiền, tập khí công... và “bỗng dưng” thành thần thánh, nhà ngoại cảm nhìn thấy đa tầng không gian.

Vượt qua được cơn nóng giận như thế nào? - Thầy Thích Nhật Từ

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc bạn không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Việc này khiến cho bản thân và người khác đều bị tổn thương.

Các quan niệm về cái chết - Thầy Thích Nhật Từ

Chết là một tài sản chung, có sẵn nơi mọi người, không lìa một ai. Ông bà mình cũng đã thấy như thế, rằng từ cao nhất thế gian như một vị vua cũng phải chết và thấp nhất tới người mang nợ tứ phương cũng phải chết.

Tham làm việc thiện có được xem là tính tham trong Đạo Phật hay không? - Thầy Thích Nhật Từ

Tham lam không phải bản chất của con người, Phật dạy rằng, bất kể ai sinh ra đều như tờ giấy trắng, đều có trái tim thuần hậu và thiện lương.

Phải làm gì trước những quan điểm sai lệch hay chuyện bất bình? - Thầy Thích Nhật Từ

Sự sai lệch của thông tin xã hội từ quá trình truyền phát, trung chuyển. Thông tin xã hội là kết quả của sự phản ánh xã hội.

Ý nghĩa của hai mắt xích Hành và Thức - Thầy Thích Nhật Từ

Một cách tổng quát có thể nói là nhân của thời gian trước tạo ra quả của thời gian sau và quả của thời gian sau tạo ra nhân của thời gian sau nữa.

Đức Phật đã bao giờ sử dụng thần thông? - Thầy Thích Nhật Từ

Thần thông của Đức Phật là một trong những đề tài thu hút người viết và lôi cuốn người đọc. Từ trước đến nay, đã có nhiều bài viết đề cập đến vấn đề này.

Học cách buông bỏ sân si - Thầy Thích Nhật Từ

-Phật dạy, người có nhiều đức tính tốt hơn ta là bậc thầy ta, ta học những cái hay của họ. Người có cái dở hơn ta cũng là bậc thầy của ta, ta cũng học để tránh.

Khái niệm về nhất xiển đề - Thầy Thích Nhật Từ

Nhất xiển đề là kẻ bất tín triệt để, kẻ ác tâm, kẻ làm việc tội lỗi mà chẳng biết hổ thẹn, chẳng chịu hối cải, không tin luân hồi, nhơn quả, kẻ chẳng gần với thiện hữu.

Hiện tượng rối loạn cảm xúc - Thầy Thích Nhật Từ

Rối loạn cảm xúc bao gồm hai biểu hiện chính trái ngược nhau đó làm trầm cảm và hưng cảm. Có lúc bệnh nhân ở trạng thái trầm cảm, có lúc hưng cảm.

Tại sao có quan điểm khác nhau về tam pháp ấn? - Thầy Thích Nhật Từ

Tam Pháp Ấn có nghĩa là ba sắc thái đặc biệt, là ba khuôn dấu của chính pháp, hay ba nguyên lý hoặc ba nguyên tắc đúng đắn, không có lý do nào đảo ngược được.

Duyên âm có thật không? Có nên cắt duyên âm hay không? - Thầy Thích Nhật Từ

Duyên âm là khái niệm không còn quá xa lạ với nhiều người. Theo tâm linh, những người có duyên âm đi theo thường gặp lận đận trong chuyện tình cảm, chậm vợ muộn chồng.