Tạo nghiệp ác phải chịu cảnh 3 đời mồ côi, mù mắt

Phải biết chế ngự tâm sân hận, đừng vì bị kích động mà biến thành lời nói hay việc làm xấu ác. Những việc này đều sẽ phải nhận lại kết cục bi thương.

Người hiểu đạo và không hiểu đạo tạo ác ai tội nặng hơn?

Đôi khi lừa dối, phạm pháp chỉ để gia đình mình có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Vậy người hiểu đạo và không hiểu đạo tạo ác ai tội nặng hơn?

Tạo nghiệp và sự sống chết trong cuộc đời người là do nghiệp

Nghiệp và sự sống chết trong cuộc đời người là do cách tạo nghiệp của mỗi người mà ra. Ni sư Hương Nhũ giảng cho phật tử tại thành phố Hoover, Hoa Kỳ.