Chất liệu xây dựng xã hội bền vững theo lời Phật dạy

Phật dạy, người tu phải tự giác và giác tha. Tự giác là mở sáng trí tuệ của mình. Giác tha là đem trí tuệ đánh thức, cảnh tỉnh mọi người cùng giác ngộ.

10 hạnh lành Phật dạy chẳng lo gì buồn khổ

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, làm điều tốt đẹp còn chưa được bao nhiêu huống chi làm điều xấu, sống vui vẻ thanh thản được bao lâu mà phải mang khổ nghiệp vào thân.

Kinh doanh theo lời Đức Phật dạy

Làm giàu theo lời Phật dạy có nghĩa là tạo sự hoan hỷ cho mọi người từ gia đình đến xã hội. Làm giàu không có tội mà chỉ có tội khi làm giàu bất chính, gây khổ đau cho mình cho người, cho mọi chúng sanh.

Những hạng người hướng đến ánh sáng theo lời Đức Phật dạy

Đức Phật khích lệ chúng ta rằng, trong bốn hạng người hiện diện trên đời, chúng ta hãy thực tập là một trong hai hạng người, đó là hạng người trong bóng tối hướng ra ánh sáng và hạng người trong ánh sáng hướng ra ánh sáng.

Những hạng người hướng đến ánh sáng theo lời Đức Phật dạy

Đức Phật khích lệ chúng ta rằng, trong bốn hạng người hiện diện trên đời, chúng ta hãy thực tập là một trong hai hạng người, đó là hạng người trong bóng tối hướng ra ánh sáng và hạng người trong ánh sáng hướng ra ánh sáng.

Đức Phật dạy những gì cho phụ nữ trong gia đình

Những lời Phật dạy về đạo làm người luôn có giá trị đặc biệt nếu chúng ta cố gắng làm theo, thì mọi gia đình đều hạnh phúc, xã hội bình an.

Tại sao Phật nói không nên tin lời Phật?

Những lời Phật dạy về đạo làm người luôn có giá trị đặc biệt nếu chúng ta cố gắng làm theo, thì mọi gia đình đều hạnh phúc, xã hội bình an.

Đức Phật nói về nguyên nhân hiểm nạn, thiên tai, bệnh tật

Chỉ khi những điều kiện này được đầy đủ, thì người này mới thành tựu những lợi ích của Kinh Hộ Trì. Do vậy, điều quan trọng là khi Kinh Hộ Trì được tụng đọc và mọi người nên lắng nghe với niềm tin, sự kính trọng và bằng sự chú tâm.

Lời vàng Phật dạy "Trăm năm trong cõi người ta"

Này các Tỳ kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người, rồi phải đi trong tương lai. Hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh. Không có gì sinh ra lại không bị tử vong.

4 điều người lãnh đạo nên làm để nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp theo lời Phật dạy

Mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân viên có vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến sự thành công của công ty.

10 điều Đức Phật dạy để sống khỏe, trường thọ

Mong muốn được sống khỏe, trường thọ là nhu cầu chính đáng của con người, bởi không ai muốn mạng sống của mình bị ngắn ngủi.

Buông xả chính là bí quyết để thành tựu đạo nghiệp

Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, kết tập thành Tam Tạng Kinh Điển, chính là nói gọn với chúng ta hai chữ “buông xuống”. Kinh Kim Cang nói rằng: Tất cả pháp hữu vi; Như mộng, huyễn, bọt, bóng; Như sương cũng như điện; Nên quán đúng như thế.