Chùa Khánh Sơn - Ngôi chùa có vị trí độc đáo giữa đài ngàn Tây Nguyên

Góc thanh tịnh 8 tháng trước

Chùa Khánh Sơn là thành quả chung của nhiều người, là sự kết hợp của đạo tình và hồn thiên sông núi, là sự kết tinh tâm nguyện hành đạo của người con Phật.