Bạn sẽ làm gì trong 60 phút cuối đời mình?

Kiến thức phật giáo 10 tháng trước

Câu hỏi với tình huống giả định là một thiên thạch sắp đâm vào trái đất và bạn chỉ còn 60 phút nữa sống trên cõi đời, bạn sẽ làm gì trong 60 phút ngắn ngủi ấy…