Tâm sân hận và phương pháp loại trừ tâm sân hận

Tâm bực bội này trong chúng ta ai cũng có, Phật gọi là tâm sân hận. Chữ “sân hận” nghĩa là bực bội, là oán giận. Trong chúng ta ai cũng có.

Cách nhiếp tâm niệm phật không loạn

Nếu niệm Phật tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được.

Để thừa thức ăn lãng phí là tạo nghiệp gì?

Trong kinh Phật từng có câu để cảnh tỉnh con người: “Phật quan nhất lạp mễ, đại như tu di sơn; nhược nhân bất liễu đạo, phi mao đái giác hoàn". Vậy để thừa thức ăn lãng phí là tạo nghiệp gì?

4 nỗi sợ hãi của người làm điều ác

Ở góc độ nào đó thì chính những kẻ làm việc ác ấy lại rất đáng thương, họ sống trong sợ hãi. Bởi người hạnh phúc thường không làm điều ác.

Giữa dòng đời bon chen danh lợi, con có thể nương pháp mà sống không?

Nếu xem pháp là kinh điển, tôn kính mà nương tựa vào đó, không biết kinh điển chứa đựng những gì thì như thế là xa hẳn chánh kiến của đạo Phật.

Phật trong lòng con bằng giấy hay bằng vàng?

Lời Đức Phật dạy về lòng tin sẽ giúp chúng ta có những nhận định sáng suốt trước mỗi vấn đề trong cuộc sống để tránh những đau khổ, mất mát.

Giàu nghèo, đẹp xấu, sang hèn là do đâu?

Quan điểm Phật, chuyện gì xảy ra ở đời cũng đều có nhân duyên của nó. Chuyện liên quan đến tướng mạo đẹp xấu, giàu nghèo của con người cũng vậy.

Bố thí Ba La Mật trong thời hiện đại

Phật dạy rằng: Bố thí mà còn ý nghĩ có người cho, người nhận, và vật thí là bố thí chưa rốt ráo vì bố thí mà còn tính toán là bố thí có ý mong cầu.

Có tu ắt sẽ có chứng

Trong Bát chánh đạo, chánh tinh tấn là một chi phần quan trọng và có một câu nói rất nổi tiếng là: ‘Hãy đứng lên và đừng bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục đích’.