Những lợi ích khi người vợ biết tu hành

Huong Vo 28/09/2020, 12:17

Nhiều người cứ nghĩ đến đi tu là khổ. Với họ, đi tu chỉ là cạo đầu cho trọc, khoác lên mình mấy cái áo nâu sòng, sáng tối tụng kinh niệm Phật.

- Chung thủy một chồng (Vì tin sâu nhân quả, nhân quả của tội tà dâm thật khủng khiếp).

- Biết nhẫn nhịn khi chồng làm sai hay nóng giận. (Một ngọn lửa sân đốt hết rừng công đức, người tu thì học hạnh nhẫn).

- Khi vợ tạo phước thì người chồng, con cái cũng có phần phước, bởi vì tiền là của chung. (Khi mất rồi thì: vạn thứ mang không được, chỉ có nghiệp theo mình)

- Có tâm từ bi thương yêu mọi người, mọi loài chúng sanh…

- Hiếu thảo cha mẹ hai bên chồng và vợ.

- Khi chồng làm điều gì sai, biết cách khuyên giải để cho chồng sửa đổi.

- Biết cách giáo dục con cái nên người ngay từ khi còn nhỏ.

- Không cờ bạc, ăn chơi, sa hoa…

- Ai cũng thương mến vợ thì chồng hưởng lây, vì có vợ ngoan hiền dễ thương.

- Biết quán xuyến gia đình chu toàn sạch sẽ ngăn nắp.

- Cách cư xử của người vợ tốt hơn.

- Biết tụng Kinh, niệm Phật, làm các công đức lành hồi hướng cho gia tiên tiền tổ, cho oan gia trái chủ của chồng lẫn con, cùng gia đình và khắp pháp giới chúng sanh.

- Khi chồng chết vợ biết thỉnh quý Sư và Phật tử đến hộ niệm và tụng Kinh cũng như tự mình tu niệm nhằm cho chồng sớm siêu thoát, cúng kiếng đãi bạn bè toàn là đồ chay tinh khiết ăn vào không sợ bị bệnh, tổ chức cúng trai Tăng, tạo phước,... do những công đức, phước đức đó mà người chồng được phước báu an vui nơi chín suối vàng.

Cho nên người chồng cho vợ tu hành là người đại thông minh nhất, đó là những đấng lang quân tuyệt vời, khôn khéo.

Có thể bạn thích

Truyệŋ cổ Phật giáo: Háı hoa dâŋg Phật được thọ ký

Bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng ca, nghe sao mà ai oán, sao mà bi thảm đến thế! Lúc ấy, Đức Phật yên tịnh ngồi bên bờ suối. 

Phật giáo troռg văռ hóa dâռ tộc

Phật giáo ռhâռ giaռ là căn bản, là nhân tố để phát triển Phật giáo theo chiều rộng, chiều sâu cũng như phát triển văn hóa Phật giáo. Giáo lý Phật giáo qua các Tổ sư, Đại sư, luận gia… làm cho văn hóa Phật giáo ռhâռ giaռ càng thêm phong phú.

'Trời kêu ai nấy dạ' trong cái nhìn Phật pháp

"Trời kêu ai nấy dạ" là một câu thành ngữ chúng ta vẫn thường nghe nhiều người dùng. Câu này được sử dụng khi nào? Đó là khi một người nào đó cảm thấy cái ƈɦếƚ của một số người khác hay của chính họ thật quá dễ dàng và đơn giản, và con người dường như nhỏ bé trước tiếng gọi của tử thần.

Lễ Phật là cách thực hiện “điều tốt lành bậc nhất”

Lễ Phật nào phải là sùng bái, van vái thần minh bên ngoài một cách mù quáng, mà chính là một hành vi hợp lý, đúng đắn, có tiềm năng thâm nhập, khai phát tự tánh nội tại.

Đọc nhiều hơn

Truyệŋ cổ Phật giáo: Háı hoa dâŋg Phật được thọ ký

Bỗng dưng từ xa vọng lại tiếng ca, nghe sao mà ai oán, sao mà bi thảm đến thế! Lúc ấy, Đức Phật yên tịnh ngồi bên bờ suối. 

Phật giáo troռg văռ hóa dâռ tộc

Phật giáo ռhâռ giaռ là căn bản, là nhân tố để phát triển Phật giáo theo chiều rộng, chiều sâu cũng như phát triển văn hóa Phật giáo. Giáo lý Phật giáo qua các Tổ sư, Đại sư, luận gia… làm cho văn hóa Phật giáo ռhâռ giaռ càng thêm phong phú.

'Trời kêu ai nấy dạ' trong cái nhìn Phật pháp

"Trời kêu ai nấy dạ" là một câu thành ngữ chúng ta vẫn thường nghe nhiều người dùng. Câu này được sử dụng khi nào? Đó là khi một người nào đó cảm thấy cái ƈɦếƚ của một số người khác hay của chính họ thật quá dễ dàng và đơn giản, và con người dường như nhỏ bé trước tiếng gọi của tử thần.

Lễ Phật là cách thực hiện “điều tốt lành bậc nhất”

Lễ Phật nào phải là sùng bái, van vái thần minh bên ngoài một cách mù quáng, mà chính là một hành vi hợp lý, đúng đắn, có tiềm năng thâm nhập, khai phát tự tánh nội tại.