Lời Phật dạy về các tín ngưỡng dân gian

Ngoc Tran 22/01/2020, 01:03

Người Phật tử chân chính trước tiên phải nghiên cứu lời Phật dạy rồi sau đó suy ngẫm, quán chiếu và ứng dụng tu hành thì sẽ biết rõ mọi việc trên thế gian này.

Xem thêm: Lời Phật dạy về lợi ích của việc đi kinh hành

Loading...

Có thể bạn thích

Làm cách nào để hóa giải nghiệp tiền kiếp

Trong cuộc đời ai cũng phải có đau khổ nhưng nó khác ở chỗ là đau khổ người này không giống người kia.Cái đó do nghiệp tiền kiếp của mỗi người.

Hoà thượng Thích Lệ Trang giảng thế nào là trì, đọc, tụng, xướng?

Trì, đọc, tụng, xướng theo từng bước các bài kinh để tâm mình được bình an thanh tịnh, để được hưởng an lạc hoan hỷ trong suốt năm dài.

Để tiêu tai giải nạn nên hành trì kinh Dược Sư như thế nào?

Khi tâm thoát khỏi dòng chảy của các tâm lý phiền não thì cõi tâm đó là một tịnh độ, tất cả hành vi thanh tịnh đều được gọi là "trang nghiêm Phật độ".

Vì sao cần phải niệm A Di Đà Phật?

Chân tâm của chúng ta hiện còn đang mê, A Di Đà Phật giống như chuông buổi sớm, từng tiếng chuông khua vỡ ải mê, đánh thức chân tâm của chúng ta.

Loading...

Đọc nhiều hơn

Làm cách nào để hóa giải nghiệp tiền kiếp

Trong cuộc đời ai cũng phải có đau khổ nhưng nó khác ở chỗ là đau khổ người này không giống người kia.Cái đó do nghiệp tiền kiếp của mỗi người.

Hoà thượng Thích Lệ Trang giảng thế nào là trì, đọc, tụng, xướng?

Trì, đọc, tụng, xướng theo từng bước các bài kinh để tâm mình được bình an thanh tịnh, để được hưởng an lạc hoan hỷ trong suốt năm dài.

Để tiêu tai giải nạn nên hành trì kinh Dược Sư như thế nào?

Khi tâm thoát khỏi dòng chảy của các tâm lý phiền não thì cõi tâm đó là một tịnh độ, tất cả hành vi thanh tịnh đều được gọi là "trang nghiêm Phật độ".

Vì sao cần phải niệm A Di Đà Phật?

Chân tâm của chúng ta hiện còn đang mê, A Di Đà Phật giống như chuông buổi sớm, từng tiếng chuông khua vỡ ải mê, đánh thức chân tâm của chúng ta.