Hiểu về Tứ diệu đế để nhận thức chân thật về cuộc đời

Tứ diệu đế được coi là cốt tủy, là nền tảng của hệ thống giáo lý trong đạo Phật. Và Tứ diệu đế cũng là bài Pháp đầu tiên khi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân, thuyết Pháp cho 5 anh em ông Kiều Trần Như.

Tác hại của những lời dối trá

Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại: Vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác.

Tâm ta thanh tịnh không ma quỷ nào dám đến quấy phá

Người học Phật, thiết yếu nhất là tu tâm thanh tịnh. Tâm địa thật sự thanh tịnh rồi, quang minh của quý vị là kim sắc, kim sắc quang minh.

Ngôi chùa trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam

Ngôi chùa trong đời sống Việt vẫn là một không gian tâm linh nhiều người tìm đến. Ngày Tết, Phật tử thường lên chùa thắp nén tâm hương và cầu an.

Nguyên nhân dẫn đến sự mê tín

Mê tín là bệnh những nhà trí thức đều chê trách, chính quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày một tăng, càng lúc càng lan rộng. Đó là tại sao?

Tột cùng của luân hồi là khổ đau, tột đỉnh của Phật pháp là an lạc

Tất cả chúng sinh đều muốn có hạnh phúc và không muốn khổ. Phật pháp giảng dạy các phương tiện để chúng sinh diệt khổ và có được an lạc.

Đi chùa có nên thắp nhiều nhang không?

Đi chùa vào những dịp lễ là một nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, nhưng không phải ai đến chùa đều hiểu ý nghĩa của việc lễ Phật.

Cuộc sống quý báu của con người là hiếm có

Cuộc sống làm người quý báu cung cấp nền tảng để nâng cấp cho chúng ta không chỉ kiếp này mà còn cho tất cả những kiếp sau.

Phật Thích Ca: "Khi con tức giận hãy mặc niệm 3 câu có tác dụng như thần chú này"

Mỗi khi có người hay có việc khiến tôi tức giận, hãy luôn mặc niệm 3 câu này: Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát, tất cả chúng sinh đều là vị Phật tương lai.