ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG SINH MỆNH MỚI LÀ VĨNH HẰNG

Duyên Nguyễn 03/09/2019, 09:06

Đời người, việc khó nhất chính là nhận biết, hiểu và thay đổi chính mình, đây cũng là điểm yếu của con người. Tuy nhiên, cũng vì có điểm yếu này mà mỗi chúng ta có thêm nhiều cơ hội để học cách yêu thương, bao dung người khác.

Loading...

Có thể bạn thích

Kham nhẫn và thiền quán nền tảng để thành đạo

Ngày nay, chúng ta tu tập theo giáo pháp của Thế Tôn, người tu tuy nhiều nhưng người đạt đạo thì không nhiều, phải chăng chúng ta thiếu sức kham nhẫn và yếu kém năng lực tư duy?

Tam tự tánh trong Phật giáo

Ba tự tánh: Biến kế, Y tha và Viên thành thật tánh là đặc sản của Duy thức hay Duy biểu học. Tự tánh tiếng Phạn là Svabhàva, dịch nghĩa là bản chất của chính nó.

Tầm quan trọng của Giới luật trong đời sống tu tập

Giới luật là phổ biến cho cả ba thừa, những ai theo Bồ Tát thừa hay mật tông không thể bỏ qua hoặc coi thường các giới luật của họ.

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh một tay cầm bình thanh tịnh chứa cam lồ và một tay cầm nhành dương để tưới xuống thế gian mà trong kinh Phổ Môn có câu: “Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”.

Loading...

Đọc nhiều hơn

Kham nhẫn và thiền quán nền tảng để thành đạo

Ngày nay, chúng ta tu tập theo giáo pháp của Thế Tôn, người tu tuy nhiều nhưng người đạt đạo thì không nhiều, phải chăng chúng ta thiếu sức kham nhẫn và yếu kém năng lực tư duy?

Tam tự tánh trong Phật giáo

Ba tự tánh: Biến kế, Y tha và Viên thành thật tánh là đặc sản của Duy thức hay Duy biểu học. Tự tánh tiếng Phạn là Svabhàva, dịch nghĩa là bản chất của chính nó.

Tầm quan trọng của Giới luật trong đời sống tu tập

Giới luật là phổ biến cho cả ba thừa, những ai theo Bồ Tát thừa hay mật tông không thể bỏ qua hoặc coi thường các giới luật của họ.

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát

Vẻ đẹp của Quán Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh một tay cầm bình thanh tịnh chứa cam lồ và một tay cầm nhành dương để tưới xuống thế gian mà trong kinh Phổ Môn có câu: “Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện”.