Chư Thiên vấn Phật

Duyên Nguyễn 11/09/2019, 13:38

Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân một người Bà la Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết.

Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân một người Bà la Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết. 

Vị thiên nhân hỏi những câu mà Ðức Phật trả lời sau đây. 

 Thiên nhân hỏi:

Thanh kiếm nào sắc bén nhất? 

Chất độc nào tàn hại nhất? 

Ngọn lửa nào dữ dội nhất? 

Bóng đêm nào đen tối nhất?

Ðức Phật trả lời: 

Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất,

dục vọng là chất độc tàn hại nhất, 

đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất, 

vô minh là bóng đêm đen tối nhất.

 Vị thiên nhân lại hỏi:

 Ai là người lợi lạc nhiều nhất?

 Ai là người chịu thiệt thòi nhất?

 Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?

 Vũ khí nào lợi hại nhất?

 Ðức Phật trả lời:

Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không thấy đã cho.

Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam không chút biết ơn.

Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.

 Vị Thiên nhân hỏi:

 Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho tàng quý báu nhất?

 Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực không chỉ trên thế giới này, 

mà còn trên thiên giới? –  Ðâu là nơi an toàn nhất để kho báu?

 Ðức Phật trả lời:

Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất. 

Ðức hạnh là kho tàng quý báu nhất. 

Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không chỉ trên thế giới này,

 mà còn trên thiên giới.  Đất Vô Sanh là nơi an toàn nhất để kho báu.’’

Chư Thiên vấn Phật

 Thiên nhân hỏi:

Cái gì là hấp dẫn?  Cái gì là ghê tởm? 

Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn nhất?

Ðức Phật trả lời:

Thiện là hấp dẫn, Ác là ghê tởm;

 một lương tâm bị dầy vò là nỗi đau thống thiết nhất,

 sự giải thoát là cái vui lớn nhất.

Thiên nhân hỏi: 

Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới? 

Cái gì làm tình bạn tan vỡ? 

Cơn sốt nào mãnh liệt nhất? 

Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?

Ðức Phật trả lời:

Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.

 Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ. 

Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất, 

và Pháp vương là vị thầy thuốc giỏi nhất.

 Vị thiên nhân lại hỏi:

 Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin Ðức Thế Tôn giải đáp cho.

 Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước làm mòn,

không bị gió làm đổ, mà lại có thể cải cách cả thế giới?

Ðức Thế Tôn trả lời:

Phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy diệt 

được phước đức của một việc thiện,  

và những phước đức đó cải cách cả thế giới.’’

 (Trích Những lời Phật dạy – Mây Vô Danh dịch)

Loading...

Có thể bạn thích

Những suy nghĩ sai lầm về việc ăn chay và ăn mặn

Không phải ăn 1 miếng thịt (mặn) là có tội dùng 1 miếng rau (chay) là có phước. Tội phước oan trái không phải từ miếng thịt cọng rau mà xuất thân từ đâu để có nguồn thực phẩm này.

Không gõ mõ, có được tụng kinh hay không?

Việc tụng niệm, mục đích là để hiểu nghĩa lý trong kinh, xem Phật dạy những gì, rồi từ đó chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày. Như thế mới có lợi ích.

Khi hiến tạng sẽ được hưởng sẽ được những quyền lợi gì?

Chỉ bằng việc hiến tặng nội tạng, thân xác của mình sau khi chết, bạn đã đem lại cơ hội cứu sống hàng chục, thậm chí là hàng trăm người khác.

Tự do là sự ràng buộc dưới mắt nhìn kẻ mê người ngộ

Người đời cứ nghĩ mình đang tự do tự tại nhưng thực chất chúng ta đang đánh đổi tự do của đời mình bởi những sự ràng buộc: tình cảm, tiền bạc, danh vọng...

Đọc nhiều hơn

Những suy nghĩ sai lầm về việc ăn chay và ăn mặn

Không phải ăn 1 miếng thịt (mặn) là có tội dùng 1 miếng rau (chay) là có phước. Tội phước oan trái không phải từ miếng thịt cọng rau mà xuất thân từ đâu để có nguồn thực phẩm này.

Không gõ mõ, có được tụng kinh hay không?

Việc tụng niệm, mục đích là để hiểu nghĩa lý trong kinh, xem Phật dạy những gì, rồi từ đó chúng ta áp dụng vào đời sống hằng ngày. Như thế mới có lợi ích.

Khi hiến tạng sẽ được hưởng sẽ được những quyền lợi gì?

Chỉ bằng việc hiến tặng nội tạng, thân xác của mình sau khi chết, bạn đã đem lại cơ hội cứu sống hàng chục, thậm chí là hàng trăm người khác.

Tự do là sự ràng buộc dưới mắt nhìn kẻ mê người ngộ

Người đời cứ nghĩ mình đang tự do tự tại nhưng thực chất chúng ta đang đánh đổi tự do của đời mình bởi những sự ràng buộc: tình cảm, tiền bạc, danh vọng...