Cách khắc phục lòng sân hận

Ngoc Tran 30/06/2020, 16:23

Muốn tháo gỡ lòng sân lâu dài và dứt điểm thì gút mắc xuất hiện lòng sân với ai, phải tháo gỡ với người đó.

Loading...

Có thể bạn thích

Lời dạy về những lợi ích của bánh xe cầu nguyện

Có những bánh xe cầu nguyện đất, nước, lửa và gió. Một trong những lợi ích của bánh xe cầu nguyện là nó hiện thân mọi hành động của thập phương chư Phật và Bồ Tát.

Ăn chay biểu hiện của sự yêu thương

Khi học Phật pháp rồi mình mới thấy cái mà con người gọi là cuộc sống bình thường đó, thật ra rất là vô minh.

Lợi ích không thể nghĩ bàn về việc nghe pháp

Nghe pháp thường xuyên thì sẽ có được những niềm vui mà không thể có được từ vật chất, không thể có được từ những trò giải trí bên ngoài như ăn, nhậu, câu cá, săn bắn, trượt tuyết, du lịch, mua sắm…

Địa ngục có thật hay không? Ai sẽ phải đọa vào địa ngục?

Địa ngục là một trong 6 cảnh giời ở cõi Dục mà con người sau khi chết sẽ thác sinh vào; còn vào cõi nào là tùy theo nghiệp đã tạo của người ấy khi còn sống.

Loading...

Đọc nhiều hơn

Lời dạy về những lợi ích của bánh xe cầu nguyện

Có những bánh xe cầu nguyện đất, nước, lửa và gió. Một trong những lợi ích của bánh xe cầu nguyện là nó hiện thân mọi hành động của thập phương chư Phật và Bồ Tát.

Ăn chay biểu hiện của sự yêu thương

Khi học Phật pháp rồi mình mới thấy cái mà con người gọi là cuộc sống bình thường đó, thật ra rất là vô minh.

Lợi ích không thể nghĩ bàn về việc nghe pháp

Nghe pháp thường xuyên thì sẽ có được những niềm vui mà không thể có được từ vật chất, không thể có được từ những trò giải trí bên ngoài như ăn, nhậu, câu cá, săn bắn, trượt tuyết, du lịch, mua sắm…

Địa ngục có thật hay không? Ai sẽ phải đọa vào địa ngục?

Địa ngục là một trong 6 cảnh giời ở cõi Dục mà con người sau khi chết sẽ thác sinh vào; còn vào cõi nào là tùy theo nghiệp đã tạo của người ấy khi còn sống.