Bãσ ʂố 9 rất ๓ạnh có ȶhể tạσ ʂóng caσ 8-10m, đ̴ề pɦòng ɭũ quéȶ và ʂạt ɭở ở ๓iền Trųng

Huong Vo 27/10/2020, 08:58

Cơ.n b.ão s.ố 9 được dự b.áo có sức gi.ó m.ạnh cấ.p 12-13, gi.ật cấ.p 15 trên Biể.n Đông, khả năng tiến vào đất liền khu vực Đà Nẵng – Phú Yên.

Khi c.ơn b.ão s.ố 8 còn chưa đ.ổ bộ đất liền thì b.ão s.ố 9 đã hình th.ành và tiếp tục tiến th.ẳng hướng đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.,

Theo thông tin từ đ.ại diện c.ơ quan khí tư.ợng cho biết, c.ơn b.ão số 9 sắp tới sẽ có cư.ờng độ mạnh và ảnh h.ưởng trên diện rộng.,

S.óng đ.á.nh tr.àn bờ bi.ển khi b.ão về.

B.ão s.ố 9 rất mạnh

Giám đốc Tru.ng tâm Dự b.áo Khí tư.ợng Thủy văn Quốc gia (Trung tâm DBKTTVQG) – ông Mai Văn Khiêm cho biết, theo các phân tích và dự b.áo ngày 25/10 thì b.ão s.ố 9 sẽ đi vào Bi.ển Đông trong ngày 26/10.,

Đưa ra những nhận định về ảnh hư.ởng của b.ão số 9, Trung tâm DBKTTVQG cho biết: B.ão s.ố 9 sẽ có s.ức g.ió mạnh c.ấp 12-13, gi.ật c.ấp 15 trên Biển Đông; c.ấp 11-12, gi.ật c.ấp 14 khi vào đến vùng ven biển các tỉnh, thành phố thuộc Trung Bộ.,

Cây cối đ.ổ r.ạp do ản.h hư.ởng b.ão.

Trên khu vực Bi.ển Đông, do ảnh hư.ởng của b.ão s.ố 9 nên s.óng biển có th.ể cao tới 8-10m, vùng ven biển Trung Bộ từ 5-7m; khả năng đi vào vùng biển từ Đà Nẵng – Phú Yên. Dù vậy, b.ão s.ố 9 vẫn sẽ ảnh hư.ởng đến khu vực ven biển từ Quảng Nam – Bình Định, nước có th.ể dâ.ng cao tới 1,0m.,

Trong thời gian chịu ả.nh hưở.ng của b.ão từ 27-29/10, khu vực Trung Bộ khả năng có mưa to đến rất to. Ho.àn lưu sau b.ão cùng không khí lạnh sẽ g.ây mưa lớn kéo dài cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặ.c biệt to, lượng mưa có thể lên đến 500mm/đợt.,

C.ơn b.ão số 9, ông Mai Văn Khiêm cho biết: “Trong thời gian trên, lũ qu.ét, s.ạt l.ở đất ở vùng núi khu vực Trung Bộ có ng.uy cơ x.ảy ra cao đến rất cao. Tru.ng tâm Dự b.áo Khí tượ.ng Thủy văn Quốc gia đề nghị các địa p.hương theo d.õi ch.ặt chẽ diễn biến cụ thể của c.ơn b.ão rất mạ.nh này để chủ đ.ộng ph.òng tr.á.nh”.,

B.ão s.ố 8 suy yếu thành á.p th.ấp nh.iệt đ.ới

Theo thông tin từ Tr.ung tâm KTTVQG, tính đến chiều ngày 25/10, b.ão s.ố 8 khi đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã suy y.ếu thành á.p th.ấp nhi.ệt đới. Đến 16h chiều nay, vị trí t.âm á.p th.ấp nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Vùng gần t.âm á.p th.ấp nh.iệt đới có gi.ó mạnh c.ấp 6, gi.ật c.ấp 8.

Dự b.áo đến đêm nay và rạng sáng mai, á.p th.ấp nhiệ.t đới d.i chuyển hướng Tây, vận tốc mỗi giờ khoảng 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị rồi suy yếu thành v.ùng á.p th.ấp. Đến 4h ngày 26/10, vù.ng .áp t.hấp có s.ức gió dưới cấ.p 6 và nằm trên khu vực Tr.ung L.ào.,

Mặc dù đã suy yếu thành á.p th.ấp nh.iệt đới, song vùng bi.ển Vị.nh B.ắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế vẫn cần đề ph.òng gi.ó mạ.nh c.ấp 6, gi.ật c.ấp 8, biển đ.ộng. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động trong khoảng 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm.

Trước diễn biến khó lư.ờng của mưa b.ão, người dân các tỉnh miền Tr.ung cần đề cao cả.nh gi.ác, đả.m bảo an toàn cho bản thân, gia đình và t.ài sản. Hi vọng, với sự h.ỗ trợ của chí.nh quyề.n địa phươ.ng, bà con miền T.rung có th.ể vư.ợt qu.a đ.ợt mưa b.ão ph.ức tạ.p này.

Có thể bạn thích

Phẫη ηộ: вé trai 3 tuổi вị cậu đáηh đậρ ∂ã maη với nhiều vếт thươηg chằηg chịт còn bắт đi ăn xiη

Tin tức 2 ngày trước

𝙼ớ𝚒 𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌𝚑á𝚞 Đứ𝚌 đã 𝚋ị 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 𝚋ắ𝚝 đ𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚐 đầ𝚞 đườ𝚗𝚐 𝚡ó 𝚌𝚑ợ 𝚡𝚒𝚗 ă𝚗. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 đê𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗 đượ𝚌, 𝚌𝚑á𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚍á𝚖 𝚟ề 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚝𝚛ọ. 𝙲𝚑á𝚞 Đứ𝚌 𝚟ẫ𝚗 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚋ị 𝚌ậ𝚞 𝚋ạ𝚘 𝚑à𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚟ế𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚝.

Tin Nóηg : Kiηh hoàηg chồng sαy rượυ вị vợ đυn nước sôι dộι lên người

Tin tức 2 ngày trước

𝙽𝚐à𝚢 𝟹𝟶/𝟷𝟶 , ô𝚗𝚐 𝙻â𝚖 Đứ𝚌 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝚃𝚛ưở𝚗𝚐 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚡ã 𝙽𝚐𝚑ĩ𝚊 𝙿𝚑ú, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙽𝚐𝚑ĩ𝚊 Đà𝚗 (𝙽𝚐𝚑ệ 𝙰𝚗) 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚛ê𝚗 đị𝚊 𝚋à𝚗 𝚡ã 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌, 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚞ố𝚗𝚐 𝚛ượ𝚞 𝚟ề 𝚋ị 𝚟ợ đ𝚞𝚗 𝚗ướ𝚌 𝚜ô𝚒 đổ 𝚕ê𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚋ỏ𝚗𝚐 𝚗ặ𝚗𝚐.

Mẹ dìм chếт con traι 9 тháng tuổi trong χô nước ở phòηg tắm vì khó¢ ló¢ không chịu ngủ

Tin tức 3 ngày trước

𝚅ừ𝚊 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝𝚛ầ𝚖 𝚌ả𝚖 𝚝ừ 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼 𝚟ề 𝚗𝚑à (𝚃𝙿.𝙱ả𝚘 𝙻ộ𝚌, 𝙻â𝚖 Đồ𝚗𝚐) đượ𝚌 𝟷 𝚗𝚐à𝚢, 𝚌𝚑ị 𝚃. 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚝â𝚖 𝚍ì𝚖 𝚌𝚑ế𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝟿 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚡ô 𝚗ướ𝚌.

Nam siηh lớp 1 вị bố của bạn học cùng lớp đáηh ∂ã maη khiếη em phải ηhập việη

Tin tức 3 ngày trước

𝙿𝚑ò𝚗𝚐 𝙶𝙳&Đ𝚃 𝚃𝙿.𝙷ò𝚊 𝙱ì𝚗𝚑 𝚟ừ𝚊 𝚌ó 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚟ề 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚊𝚖 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚕ớ𝚙 𝟷 𝚋ị 𝚋ố 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚌ù𝚗𝚐 𝚕ớ𝚙 𝚑à𝚗𝚑 𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚎𝚖 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚟𝚒ệ𝚗.

Đọc nhiều hơn

Phẫη ηộ: вé trai 3 tuổi вị cậu đáηh đậρ ∂ã maη với nhiều vếт thươηg chằηg chịт còn bắт đi ăn xiη

Tin tức 2 ngày trước

𝙼ớ𝚒 𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚌𝚑á𝚞 Đứ𝚌 đã 𝚋ị 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 𝚋ắ𝚝 đ𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚐 đầ𝚞 đườ𝚗𝚐 𝚡ó 𝚌𝚑ợ 𝚡𝚒𝚗 ă𝚗. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 đê𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚡𝚒𝚗 đượ𝚌, 𝚌𝚑á𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚍á𝚖 𝚟ề 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚝𝚛ọ. 𝙲𝚑á𝚞 Đứ𝚌 𝚟ẫ𝚗 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚋ị 𝚌ậ𝚞 𝚋ạ𝚘 𝚑à𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚟ế𝚝 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚝.

Tin Nóηg : Kiηh hoàηg chồng sαy rượυ вị vợ đυn nước sôι dộι lên người

Tin tức 2 ngày trước

𝙽𝚐à𝚢 𝟹𝟶/𝟷𝟶 , ô𝚗𝚐 𝙻â𝚖 Đứ𝚌 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝚃𝚛ưở𝚗𝚐 𝙲ô𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚡ã 𝙽𝚐𝚑ĩ𝚊 𝙿𝚑ú, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙽𝚐𝚑ĩ𝚊 Đà𝚗 (𝙽𝚐𝚑ệ 𝙰𝚗) 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚝𝚛ê𝚗 đị𝚊 𝚋à𝚗 𝚡ã 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌, 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚞ố𝚗𝚐 𝚛ượ𝚞 𝚟ề 𝚋ị 𝚟ợ đ𝚞𝚗 𝚗ướ𝚌 𝚜ô𝚒 đổ 𝚕ê𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚋ỏ𝚗𝚐 𝚗ặ𝚗𝚐.

Mẹ dìм chếт con traι 9 тháng tuổi trong χô nước ở phòηg tắm vì khó¢ ló¢ không chịu ngủ

Tin tức 3 ngày trước

𝚅ừ𝚊 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝𝚛ầ𝚖 𝚌ả𝚖 𝚝ừ 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼 𝚟ề 𝚗𝚑à (𝚃𝙿.𝙱ả𝚘 𝙻ộ𝚌, 𝙻â𝚖 Đồ𝚗𝚐) đượ𝚌 𝟷 𝚗𝚐à𝚢, 𝚌𝚑ị 𝚃. 𝚗𝚑ẫ𝚗 𝚝â𝚖 𝚍ì𝚖 𝚌𝚑ế𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝟿 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚡ô 𝚗ướ𝚌.

Nam siηh lớp 1 вị bố của bạn học cùng lớp đáηh ∂ã maη khiếη em phải ηhập việη

Tin tức 3 ngày trước

𝙿𝚑ò𝚗𝚐 𝙶𝙳&Đ𝚃 𝚃𝙿.𝙷ò𝚊 𝙱ì𝚗𝚑 𝚟ừ𝚊 𝚌ó 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚟ề 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚊𝚖 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚕ớ𝚙 𝟷 𝚋ị 𝚋ố 𝚌ủ𝚊 𝚋ạ𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚌ù𝚗𝚐 𝚕ớ𝚙 𝚑à𝚗𝚑 𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚎𝚖 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚟𝚒ệ𝚗.