Âm thanh rùng rợn phát ra trong đêm làm mọi người đều hoang mang ở Thanh Hóa

Huong Vo 30/06/2020, 12:35

Những câu chuyện tâm linh huyền bí có thật như lời cảnh tỉnh cho những người không biết quý trọng mạng sống, buông bỏ một cách dễ dàng.

Loading...

Có thể bạn thích

Thần chú Đại Bi nhiệm màu không thể nghĩ bàn

Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: "Nếu như chúng sanh trì tụng Ðại-bi Chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng".

Rùng rợn câu chuyện quỷ dạ xoa về đòi mạng

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Trong mỗi người luôn tồn tại hai mặt thiện ác, đó là quy luật của vuc trụ này. Hai mặt này tương ứng với phần con và phần người trong mỗi chúng ta.

Câu chuyện về nhục thân bất hoại của vị Pháp Sư sau khi chết 3 năm

Phật pháp nhiệm màu 2 tuần trước

Hiện tượng các vị hòa thượng với thân thể kim cương bất hoại, vốn không hề dùng qua kỹ thuật ướp xác nào nhưng lại không hề bị thối rửa.

Tiền thân Đức Phật nhịn đói 7 ngày để dành tiền bố thí cho chúng sinh

Phật pháp nhiệm màu 2 tuần trước

Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thương gia, tên là Visayha, tài sản tới tám trăm triệu đồng. Có đầy đủ Năm đức hạnh, ngài rất rộng rãi về tiền bạc, ưa thích bố thí.

Loading...

Đọc nhiều hơn

Thần chú Đại Bi nhiệm màu không thể nghĩ bàn

Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: "Nếu như chúng sanh trì tụng Ðại-bi Chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng".

Rùng rợn câu chuyện quỷ dạ xoa về đòi mạng

Phật pháp nhiệm màu 1 tuần trước

Trong mỗi người luôn tồn tại hai mặt thiện ác, đó là quy luật của vuc trụ này. Hai mặt này tương ứng với phần con và phần người trong mỗi chúng ta.

Câu chuyện về nhục thân bất hoại của vị Pháp Sư sau khi chết 3 năm

Phật pháp nhiệm màu 2 tuần trước

Hiện tượng các vị hòa thượng với thân thể kim cương bất hoại, vốn không hề dùng qua kỹ thuật ướp xác nào nhưng lại không hề bị thối rửa.

Tiền thân Đức Phật nhịn đói 7 ngày để dành tiền bố thí cho chúng sinh

Phật pháp nhiệm màu 2 tuần trước

Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thương gia, tên là Visayha, tài sản tới tám trăm triệu đồng. Có đầy đủ Năm đức hạnh, ngài rất rộng rãi về tiền bạc, ưa thích bố thí.